Taaloplossingen op maat

Never waste a good crisis

Zoals alle conferentietolken ben ik het afgelopen jaar getuige geweest van een ongekende digitalisering van ons beroep. En net als voor de meeste collega’s was dat niet zonder gemengde gevoelens; ‘echte’ vergaderingen met collega’s en klanten zijn immers onze core business. Toch werd digitaal plots het nieuwe normaal.

Maar iets in mij (een virus?) deed mij de digitalisering omarmen. Onder het motto ‘never waste a good crisis’ ontwikkelde ik, samen met een enthousiaste softwareontwikkelaar, cAPPisco, een videogebaseerd online tolkenplatform met gebruiksvriendelijke luisterapp.

Het leek me belangrijk om een virtuele tolkomgeving te creëren die de beleving en het werkcomfort van een echte, fysieke tolkencabine zo goed mogelijk benadert, zodat tolken in optimale omstandigheden kunnen ‘telewerken’ en zodat klanten ook tijdens online meetings een beroep kunnen blijven doen op hun vertrouwde tolken, zonder in te boeten op doeltreffendheid, comfort en kwaliteit.

Wat is cAPPisco?

cAPPisco is een tolkvriendelijke applicatie, voor en door tolken ontwikkeld; een videogebaseerd online tolkplatform dat de ervaring van een échte tolkencabine en/of een tolkstudio maximaal benadert en conferentietolken opnieuw ‘een gezicht’ geeft, zowel voor elkaar als voor hun klanten.

Horen, ZIEN en tolken!

Heel wat congressen, vergaderingen, opleidingen en andere ontmoetingen verlopen dezer dagen digitaal, in de vorm van online meetings en webinars. Daarnaast zijn er nu ook de zogenaamde ‘hybride’ events, die deels on-site en deels online worden georganiseerd. Om nog maar te zwijgen over de ‘huddle rooms’ die een heel nieuwe manier van vergaderen inluiden.

Het goede nieuws is dat er inmiddels ook voor meertalige online events digitale oplossingen bestaan én dat tolken kunnen telewerken. Nu face-to-face ontmoetingen tot een minimum worden beperkt, maken conferentietolken inderdaad dankbaar gebruik van tal van professionele online tolkplatformen, waardoor zij hun klanten ‘live’ simultaanvertaling kunnen blijven aanbieden, zij het dan online.

Zelfs wanneer we weer on-site zullen mogen bijeenkomen, zullen ‘online’ meetings wellicht blijven bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen videoconferencing en online content sharing blijven deel uitmaken van de realiteit, zeker nu telewerken meer dan ooit wordt aangemoedigd. Bijgevolg zal er voor digitale tolkplatformen ook na het coronatijdperk nog een toekomst zijn.

Maar laat nu net die ‘echte’ ontmoetingen, het menselijke contact met klanten en collega’s een van de belangrijkste redenen zijn waarom simultaantolken voor hun vak hebben gekozen. Eigenlijk komt het hierop neer; tolken willen mensen ‘zien’. Ontmoetingen met anderstalige gesprekspartners zijn nu eenmaal hun core business.

Bovendien is tolken teamwerk; conferentietolken werken steeds per twee of meer in een tolkencabine. Ze zijn als team helemaal op elkaar aangewezen en perfect op elkaar afgestemd. Daarbij spelen mimiek, een uitnodigend handgebaar of een snelle knipoog vaak een belangrijke rol. Visueel contact met de cabinepartner is dan ook geen overbodige luxe, al was het maar om op het gepaste moment en op een natuurlijke manier de microfoon over te nemen van de collega. Precies dat cruciale ‘handover’ moment blijkt een struikelblok te zijn op nogal wat cloudgebaseerde tolkplatformen waarop tolken elkaar enkel via een audiokanaal kunnen horen en elkaar niet kunnen zien.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze precies die visuele dimensie  missen wanneer ze ‘remotely’ werken, elk vanuit hun ‘home office’. Ze werken weliswaar samen in hun virtuele cabine en maken al dan niet deel uit van een groter team, maar hebben onderling geen enkel visueel contact met elkaar.

De huidige crisis leert ons hoe belangrijk visueel en direct contact is. Men zegt wel eens dat je pas beseft hoe belangrijk iets is op het moment dat je het moet missen. Het is precies dat gemis dat heel wat conferentietolken de afgelopen maanden hebben ervaren tijdens hun online opdrachten. Wanneer je fysiek ‘alleen’ in een ruimte bent, maar virtueel toch efficiënt moet kunnen communiceren met je cabinepartner, merk je hoe noodzakelijk het is om je collega(‘s) te kunnen zien tijdens het tolken. Visuele communicatie is onontbeerlijk om je tolkprestatie, zowel qua inhoud als qua vorm, samen tot een goed einde te brengen, als een team, zoals klanten dat van ons gewend zijn. We mogen nooit het belang van visuele communicatie tussen cabinetolken onderschatten; het draagt wel degelijk bij tot een kwaliteitsvolle tolkprestatie.

Tijd voor een VIP-formule!

cAPPisco is een ‘Video-based Interpreting Platform’ (VIP) voor conferentietolken die hun cabinepartner en andere collega’s van het team willen zien wanneer ze online tolken én dromen van online tolkopdrachten zonder ‘handover issues’. 

Het biedt de tolken een professionele online tolkomgeving, noem het een virtuele ‘hub’, die de ervaring van echte tolkencabines maximaal benadert. cAPPisco biedt tevens een lounge waarin de tolken elkaar kunnen ontmoeten, samen een briefing kunnen organiseren en een praatje kunnen slaan tijdens gemeenschappelijke en andere pauzemomenten.

Van daaruit begeven de tolken zich naar hun virtuele cabine, waar ze hun cabinepartner ook kunnen zien en met hem/haar kan praten of chatten zonder anderen te storen. Zolang de microfoon van de console niet aanstaat, wordt het geluid niet gebroadcast naar de deelnemers van de meeting. Tijdens je eigen pauzemomenten kan je er voor kiezen om naar je cabinepartner te luisteren, of net niet.

Doordat de cAPPisco lounge zo tolkvriendelijk is ontworpen, kan het tolkplatform eveneens dienst doen als virtueel klaslokaal of oefenlokaal voor toekomstige tolken in opleiding. Studenten/tolken blijven te allen tijde zichtbaar en hoorbaar, zowel voor elkaar als voor hun docent. Ze kunnen heel snel en gemakkelijk heen en weer bewegen tussen de virtuele klas (voor gemeenschappelijke feedback momenten) en de individuele cabines.

En het klinkt bijna alsof het een bijzaak is, maar dat is het uiteraard niet; vanzelfsprekend biedt de virtuele cabine op cAPPisco ook alle features die van een professionele tolkconsole worden verwacht; microfoon, mute-knop, A- en B-kanaal, meerdere relais e.d.

Klant is koning!

En de klant? Die krijgt met cAPPisco een uiterst simpele en gebruiksvriendelijke oplossing om naar online simultaanvertaling te luisteren, met podcast geluidskwaliteit! De cAPPisco luisterapp downloadt hij/zij in een mum van tijd op de smartphone of tablet en dankzij een beveiligde listener ID worden de taalkanalen meteen beschikbaar. Het is eveneens mogelijk om naar de luisterapp te luisteren op een laptop of computer, via een beveiligde luister-URL. 

Belangstelling? Geef gerust een seintje.

Take care!

Sabine

 

Auteur
Sabine Bourgeois
Sabine Bourgeois
Zaakvoerder Idem Dito