Tolken

U vergadert, wij tolken

Persconferenties, Europese ondernemingsraden, technische werkvergaderingen, productpresentaties, opleidingen, coachings, onderhandelingen, bedrijfsbezoeken, seminars en congressen voor een meertalig publiek? Vaak moet je hiervoor best een tolk inhuren.

Dan wil je zeker zijn van de kwaliteit van het tolkwerk. Bij Idem Dito kan je altijd rekenen op conferentietolken die hoofdzakelijk in hun moedertaal werken. Zo krijg je steeds een eindproduct van een ‘native speaker’.

Maak kennis met de vier meest voorkomende tolktechnieken.

Simultaan tolken

Simultaan tolken is het gelijktijdig vertalen van het gesproken woord. Simultaantolken, ook wel eens  conferentietolken genoemd, werken per twee en per taal in een tolkencabine. Zij horen de sprekers via een hoofdtelefoon en vertalen tegelijkertijd in een microfoon. De ontvangers luisteren via een ontvanger en hoofdtelefoon naar de vertaling. Deze tolkmethode is de meest gangbare; zowel luisteraar als klant ervaren deze techniek als comfortabel en efficiënt. Voor kleinere groepen en informele vergaderingen (max. twee werktalen) kan ook een mobiele fluisterset worden gebruikt. Het tolken gebeurt dan ook simultaan, weliswaar zonder tolkencabine, maar met een handige mobiele vertaalkoffer.

Fluistertolken​

Bij fluistertolken of ‘chuchotage’ zit de tolk naast zijn luisteraar. De tolk vertaalt simultaan wat de spreker zegt. Bij deze methode neemt de tolk een discrete plaats in. De vertaling gebeurt op fluistertoon, zodat anderen niet gehinderd worden. 

Fluistertolken is uiterst geschikt in situaties waarin de meeste gesprekspartners een welbepaalde taal spreken en slechts (één of) enkele luisteraars deze taal niet spreken of begrijpen. Denk aan een talkshow met een buitenlandse gast of een panelgesprek met één anderstalig panellid. Een handige oplossing voor een optimaal comfort is de formule waarin de fluistertolk gebruikt maakt van een professionele fluisterset. 

Verbindingstolken

Verbindingstolken wordt ook wel ‘liaisontolken’ of ‘gesprekstolken’ genoemd. De tolk zit of staat tussen twee anderstalige gesprekspartners en verbindt letterlijk mensen die elkaars taal niet begrijpen of spreken. 

Deze methode wordt hoofdzakelijk toegepast tijdens kleinere business meetings en diplomatieke vergaderingen. 

Consecutief tolken

Bij het consecutief tolken luistert de tolk gedurende enkele minuten naar een spreker. Hij of zij maakt hierbij aantekeningen. Vervolgens reconstrueert de tolk het verhaal op een betrouwbare manier in de doeltaal. 

Consecutief tolken komt tegenwoordig minder vaak voor. Reden? Deze methode is tijdrovender in vergelijking met andere tolktechnieken. Bovendien wordt de methode zowel door tolken als luisteraars als minder comfortabel ervaren.

Op zoek naar een oplossing voor uw online vergadering, opleiding, ontmoeting?