Video-based Interpreting Platform op komst

Heel wat congressen, vergaderingen, opleidingen en andere ontmoetingen verlopen dezer dagen digitaal, in de vorm van online meetings en webinars. Daarnaast zijn er nu ook de zogenaamde ‘hybride’ events, die deels on-site en deels online worden georganiseerd. Om nog maar te zwijgen over de ‘huddle rooms’ die een heel nieuwe manier van vergaderen inluiden.

Het goede nieuws is dat er inmiddels ook voor meertalige online events digitale oplossingen bestaan én dat tolken kunnen telewerken. Nu face-to-face ontmoetingen tot een minimum worden beperkt, maken we inderdaad dankbaar gebruik van tal van professionele online tolkplatformen, waardoor we onze klanten ‘live’ simultaanvertaling kunnen blijven aanbieden, zij het dan online.

Zelfs wanneer we weer on-site zullen mogen bijeenkomen, zullen ‘online’ meetings wellicht blijven bestaan. Naar alle waarschijnlijkheid zullen videoconferencing en online content sharing blijven deel uitmaken van de realiteit, zeker nu telewerken meer dan ooit wordt aangemoedigd. Bijgevolg zal er ook voor digitale tolkplatformen ook na het coronatijdperkt nog een toekomst zijn.

Horen, ZIEN en tolken

Maar laat nu net die ‘echte’ ontmoetingen, het menselijke contact met klanten en collega’s een van de belangrijkste redenen zijn waarom simultaantolken voor hun vak hebben gekozen. Eigenlijk komt het hierop neer; tolken willen mensen ‘zien’. Ontmoetingen met anderstalige gesprekspartners zijn nu eenmaal hun core business.

Bovendien is tolken teamwerk; conferentietolken werken steeds per twee of per drie in een tolkencabine. Ze zijn als team helemaal op elkaar aangewezen en perfect op elkaar afgestemd. Daarbij spelen mimiek, een uitnodigend handgebaar of een snelle knipoog vaak een belangrijke rol.

Visueel contact met de cabinepartner is dan ook geen overbodige luxe, al was het maar om op het gepaste moment en op een natuurlijke manier de microfoon over te nemen van de collega. Precies dat cruciale ‘hand over’ moment blijkt een struikelblok te zijn op nogal wat cloudgebaseerde tolkplatformen waarop tolken elkaar enkel via een audiokanaal kunnen horen en elkaar niet kunnen zien.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze precies die visuele dimensie  missen wanneer ze ‘remote’ werken, elk vanuit hun ‘home office’. Ze werken weliswaar samen in hun virtuele cabine en maken al dan niet deel uit van een groter tolkteam, maar hebben onderling geen enkel visueel contact met elkaar.

De huidige crisis leert ons hoe belangrijk visueel en direct contact is. Men zegt wel eens dat je pas beseft hoe belangrijk iets is op het moment dat je het moet missen. Het is precies dat gemis dat heel wat conferentietolken de afgelopen maanden hebben ervaren tijdens hun online opdrachten. Wanneer je fysiek ‘alleen’ in een ruimte bent, maar virtueel toch efficiënt moet kunnen communiceren met je cabinepartner, merk je hoe noodzakelijk het is om je collega(‘s) te kunnen ‘zien’ tijdens het tolken. Visuele communicatie is onontbeerlijk om je tolkprestatie, zowel qua inhoud als qua vorm, samen tot een goed einde te brengen, als een team, zoals klanten dat van ons gewend zijn.

Hoog tijd dus voor een nieuwe VIP formule voor conferentietolken!

Daarom lanceren we weldra een nieuw ‘Video-based Interpreting Platform’ voor conferentietolken die hun cabinepartner en andere collega’s van het team willen ‘zien’ wanneer ze online tolken én dromen van online tolkopdrachten zonder ‘hand over issues’. Het wordt een volledig uitgerust cloudgebaseerd tolkenplatform met bijhorende luisterapp.

Het tolkplatform biedt de tolken een professionele online tolkomgeving, noem het een virtuele ‘hub’, die de ervaring van echte tolkencabines maximaal benadert. De applicatie zal tevens een lounge aanbieden waarin de tolken elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen slaan tijdens gemeenschappelijke en andere pauzemomenten.

En het klinkt bijna alsof het een bijzaak is, maar dat is het uiteraard niet; vanzelfsprekend zal de applicatie ook alle features bevatten die van een professionele tolkconsole worden verwacht; microfoon, mute-knop, A- en B-kanaal, volumeknop, meerdere relais e.d.

Benieuwd? We komen weldra met meer nieuws. Tot heel binnenkort!

Auteur
Sabine Bourgeois
Sabine Bourgeois
Zaakvoerder Idem Dito